ราคาทองคำประจำวัน
ทองแท่ง 96.5%
ราคาลูกค้าขาย 40400.00 บาท
ราคาลูกค้าซื้อ 40500.00 บาท
ราคาเปลี่ยนแปลง 0.00 บาท
Gold Spot
ราคาลูกค้าขาย 2324.44 USD/oz
ราคาลูกค้าซื้อ 2325.74 USD/oz
HighLight
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

ยังไม่มีข่าวเศรษฐกิจการเงิน